Kære kunstelskere,
Kunstforeningen Køge Bugt er en kunstforening med mange gode, spændende, smukke og inspirerende udstillinger bag sig, og forhåbentligt vil mange føje sig til ud i en ukendt fremtid. Kunstforeningen blev dannet den 10. juni 1969.

Siden 1998 har kunstforeningen afholdt hovedparten af sine udstillinger i Portalens smukke galleri. Her på hjemmesiden har man blandt andet adgang til en oversigt, der viser mange af de afholdte udstillinger. Det er kunstforeningens ambition at præsentere vores medlemmer, lokalsamfundet langs Køge Bugt og det hertil knyttede bagland for muligheden af at opleve kunst i al sin mangfoldighed udført af såvel professionelle kunstnere som dedikerede amatører, der med hjerteblod er aktive i kunsten, som generelt ikke synes at have grænser for udtryk og formsprog.

Kunstforeningen Køge Bugt har desuden et håb om, at kunstelskere udenfor de ovenfor nævnte geografiske rammer vil besøge vores udstillinger, der i de givne fysiske rammer, som Portalens galleri udgør, fremtræder med stor oplevelse til følge – skrevet i al beskedenhed.

Da kunstforeningen i 2019 havde 50års jubilæum introducerede vi ”Bugten”, der er navnet på vores årligt tilbagevendende censurerede udstilling, som afholdes om efteråret.

I oplægget hertil skriver vi, at vores censurerede udstilling er som en ’fortælling’, der udgøres af et samspil mellem kunstnerne og det publikum, der, som iagttagere, får en oplevelse af, hvor og hvad kunsten er i nuet. Kunstforeningen Køge Bugt er formidleren af denne ’fortælling’.

“Bugten 24” bliver igangsat medio maj måned med ansøgningsfrist medio august. Den censurerede udstilling afholdes 21.september til 12.oktober. Vejledning og ansøgningsskema kan rekvireres hos formanden fra medio maj.

Den aktuelle udstilling i Portalen har titlen “Sanselig billedkunst”. I denne medvirker tre spændende kunstnere Christina Præstgaard, Lis Kjærgaard og Nina Hess, der på hver deres måde pirker til vores sanser – først og fremmest synssansen. Udstillingen varer til den 13. april. Udstillingen er lukket i Påsken.

Omtale af udstillingen kan ses på “Aktuel udstilling”

Billedet er malet af Gunnar Theander (1894-1975) “Mosede Strand og havn” 1931