Medlemskab

Kontingent årligt

Par500,- kr.
Enkelt medlem350,- kr.
Unge under 30 år100,- kr.
Foreninger, skoler m.v.600,- kr.

Se også menupunktet Vedtægter.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Erik Hansen
Skyttemarken 69
4622 Havdrup
6112 7576
info@kunstbugt.dk