Om Foreningen

Tættere på kunst og kultur – og andre med samme interesse

Kunstforeningen Køge Bugt er samlingsstedet for i omegnen af 200 mennesker, der interesserer sig for hvad der sker i kulturlivet. Som lægger vægt på de værdier, der allerede findes, og som ønsker at følge med i og præge udviklingen i kunsten og kulturen – især i Greve og Solrød kommuner.

Foreningen har bl.a. været initiativtager til fredning af Karslunde-Karlstrup moser, oprettelse af Greve borgerhus, istandsættelse af Jersie Forsamlingshus og stod bag udstillinger på Mosede Fort, der gav stødet til etableringen af Portalen, Køge Bugt Kulturhus.

Kunstforeningen arrangerer udstillinger i Portalen samt een gang om året i Solrød Kulturhus. Desuden arrangeres besøg hos kunstnere og andre udflugter med overvejende billedkunst som omdrejningspunkt mv.

Foreningen udsender 4 medlemsblade årligt med orientering om arrangementer.

Vi håber du har lyst til at være med.

Velkommen!