Samarbejde

Greve Museums Venner

Kunstforeningen har indgået en aftale med Greve Museums Venner, som går ud på, at GMV kan deltage i Kunstforeningens arrangementer, foreløbig i indeværende år, hvorefter ordningen tages op til fornyet drøftelse.

På samme måde kan Kunstforeningens medlemmer i samme periode deltage i Greve Museums arrangementer på lige fod med GMV’s medlemmer. Dvs. uden betaling af medlemsgebyr.

For begge foreninger gælder det dog, at man ikke kan deltage i hinandens generalforsamlinger, medmindre man er medlem af den pågældende forening.

Oplysninger om Greve Museums arrangementer samt eventuelle tilmeldingsfrister kan findes på museets hjemmeside:

www.grevemuseum.dk/