Holger Bak på Solrød Bibliotek

 

 

 

I september måned udstiller Holger Bak en række spæn-dende billeder på cafeen i Sol-rød Bibliotek.
Udstillingen omfatter to serier oliemalerier samt akvareller.
Holger Bak har tidligere udstil-let på en række censurerede udstillinger samt på Kunstfor-eningen Køge Bugts forårsud-stillinger, Portalen i Greve, Svinkløv badehotel, flere kunstforeninger samt på galleri Lohme i Malmø.
Fernisering 17. september
Udstillingen kan ses i bibliote-kets åbningstider.
Erik